21 شهریور 1401

نیکون یک شرکت تولیدSLM را با معامله ای ۶۲۲ میلیون یورویی خریداری می کند

SLM Solutions Group AG، با شرکت نیکون قرارداد سرمایه گذاری منعقد کرده است. سهامداران کلیدی SLM، []
13 شهریور 1401

تیم دوچرخه سواری بریتانیا از SLM استفاده می کند

پرینت سه بعدی بار دیگر اهمیت خود را در بخش ورزش نشان داده است. Renishaw، از []
8 شهریور 1401

پرینت سه بعدی فلز در ستون فقرات

همانطور که فناوری ساخت افزودنی به پیشرفت خود ادامه می دهد، کاربرد و دسترسی آن نیز []
6 شهریور 1401

سفارشی سازی خودروهای بنتلی با کمک پرینت سه بعدی فلز

بنتلی موتورز از طریق بخش راه اندازی سفارشی خود مولینر، بنتلی مولینر باتور جدید را معرفی []