یکی از کاربردهای پرینتر سه بعدی فلزی، استفاده آن برای ساخت قطعاتی در بخش انرژی است.  از مهم ترین کاربرد های پرینت سه بعدی فلزی در بخش انرژی، می توان به استفاده از آن برای ساخت قطعات توربین های بخار یا گاز و کمپرسور ها اشاره کرد. به منظور افزایش بازده توربین ها، نیاز به قطعاتی با هندسه پیچیده است. همچنین از مواد خاص باید برای ساخت آن‌ها استفاده شود. ساخت قطعات پیچیده با موادی مانند آلیاژهای بر پایه نیکل با روش های سنتی فرآیند بسیار پیچیده ای است. استفاده از پرینتر سه بعدی فلزی در این موارد می تواند جایگزین بسیار مناسبی برای روش های رایج و سنتی باشد.