پودر آلیاژهای فلزی به عنوان ماده خام مصرفی به منظور ساخت قطعات از طریق فرایند ذوب گزینشی لیزری (SLM) مورد استفاده قرار می گیرد. این پودر معمولاً بصورت از پیش آلیاژ شده (pre-alloyed)  توسط فرایند اتمیزاسیون گازی (Gas atomization) تولید می گردد. دانش فنی تولید پودر فلزات مورد استفاده در فرایندهای ساخت افزودنی از آن جهت حائز اهمیت است که مشخصه های پودر اعم از ترکیب شیمیایی، سایز، مورفولوژی و توزیع اندازه ذرات آن به طور مستقیم بر روی خواص قطعه نهایی تأثیرگذار است. لذا تأمین پودر مناسب از نیازهای اصلی و اولیه صنعت ساخت افزودنی فلزی به روش SLM بوده تا جایی که اکثر ت ولیدکننده های بزرگ پودرهای فلزی در دنیا یک کلاس مشخص را برای پودرهای مورد استفاده در فرایندهای ساخت افزودنی تعریف کرده اند که ویژگی های مورد نیاز، در آن لحاظ شده است.

شرکت نـــورا به منظور رفع نیاز صنعت به پودر فلزات مختلف از جمله آلیاژهای فولادی، سوپر آلیاژهای پایه نیکل، آلیاژهای کوبالت، تیتانیوم، آلومینیم و شمار دیگری از فلزات پر کاربرد در فرایندهای SLM و DMD، اقدام به تأمین پودر از طریق منابع معتبر بین المللی می نماید.

از جمله آلیاژهایی که تاکنون توسط شرکت نـــورا تأمین شده است می توان به موارد زیر اشاره نمود: