وبینارهای مجازی نورا در رابطه با پرینت سه بعدی فلزی با فناوری SLM 

در راستای گسترش هر چه بیشتر اطلاعات در رابطه با پرینت سه بعدی فلزی با فناوری SLM، شرکت نورا تصمیم دارد که در ادامه ی وبینارهای برگزارشده در حاشیه ی نمایشگاه ساخت ایران، فضای تبادل نظر و انتقال دانش را از طریق وبینارهای مجازی جدید حفظ نماید. لذا بر آن شدیم تا وبینارها را بصورت مجازی و آنلاین با محتوایی نوین برنامه ریزی نماییم. برنامه ی این وبینارها تا اسفند ۹۹ در سایت قرار گرفته است و به مرور وبینارهای جدید به این لیست افزوده خواهد  شد.

برنامه وبینارهای در دست اقدام

اطلاعات بیشتر - ثبت نام
فراوری کامپوزیت ها با فناوری SLM - چهارشنبه ۱۳ اسفند ۹۹
My Subtitle
اطلاعات بیشتر
معرفی نرم افزار SLM - چهارشنبه ۲۹ بهمن ۹۹
My Subtitle

وبینارهای گذشته

اطلاعات بیشتر
فراوری سوپرآلیاژ ها با فناوری SLM - چهارشنبه ۱۵ بهمن ۹۹
My Subtitle
اطلاعات بیشتر
ابعاد اقتصادی استفاده از فناوری SLM
My Subtitle
اطلاعات بیشتر
زمینه‌های پژوهشی فناوری پرینت سه بعدی فلزی
My Subtitle
اطلاعات بیشتر
مواد قابل فراوری و خواص قطعات تولید شده با SLM
My Subtitle
اطلاعات بیشتر
معرفی فناوری پرینت سه بعدی فلزی
My Subtitle
فارسی