26 مرداد 1401

زایس روش‌های ساخت افزودنی را برای صنعت نفت و گاز بررسی می‌کند

از ژانویه ۲۰۲۱، زایس روی تحقیقات تولید افزودنی (AM) با سازمان غیرانتفاعی، تحقیقات و فناوری خصوصی []