8 شهریور 1402

جت های جنگنده چینی از مزایای ساخت افزودنی بهره می برند

طبق گزارش ها، شرکت هواپیماسازی شن یانگ چین استفاده از ساخت افزودنی در هواپیماهای جنگی نسل []