17 تیر 1402

اولین بیمارستان ایمپلنت های پرینت سه بعدی افتتاح می شود

LimaCorporate که مقر آن در ایتالیا است، سازنده ثبت شده برای تمام دستگاه های پرینت سه []