14 خرداد 1397

تولید ساختارهای سلولی توسط پرینتر سه بعدی فلزی

ساختارهای سلولی، ساختارهایی با سلوهای تکرار شونده اند. کارایی وسیع این ساختارها، منجر به گرایش صنایع […]
فارسی