1 مرداد 1401

بهره گیری سازنده سیستم های پیشران آمریکایی از پرینتر سه بعدی فلز

Rocketdyne سازنده سیستم های پیشران آمریکایی، یک جزء کلیدی از رانشگر چهارگانه سیستم کنترل واکنش (RCS) []
18 تیر 1401

ماهواره بویینگ با پرینت سه بعدی بیش از ۱۰۰۰ قطعه برای افزایش خدمات ارتباطی

بوئینگ ساخت جدیدترین نسخه سیستم ماهواره‌ای Wideband Global SATCOM، WGS-11+ را با استفاده از تکنیک‌های پیشرفته‌ای []