20 فروردین 1401

ساخت ترمز خودرو مسابقه ای فرمول۱ توسط پرینتر سه بعدی فلزی در سال۲۰۲۲

Red Bull Racing و Red Bull Technology با کمک فرایند ساخت افزایشی در سیستم ترمز خودروهای []