13 اردیبهشت 1401

جدیدترین خودروی مسابقه‌ای آلفارومئو فرمول یک، در ساخت قطعات مهم خود از پرینت سه بعدی فلزی استفاده کرد.

گزارش شده است که خودروی مسابقه‌ای امسال(سال۲۰۲۲) آلفارومئو F1 تیم اورلن، C42، حدود ۱۵۰ قطعه فلزی []