images/loading.png

استراتژی های مختلف پرینتر سه بعدی در ساخت قطعات

برای اسکن کردن یک سطح پودر توسط لیزر در فرایند SLM و به دست آوردن قطعه ای با کیفیت و خواص مکانیکی مطلوب در این فرایند، نیاز به یک برنامه ریزی یا استراتژی مناسب برای بخش های مختلف ساخت از جمله مسیر حرکت پرتو لیزر داریم.
بسته به هندسه و جنس قطعه مورد نظر بسته پارامترهای مختلف در اختیار کاربر قرار می گیرد در نتیجه در هر بار استفاده نیاز به تنظیم مجدد همه پارامترها وجود ندارد.

 

بالا
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها. نشان دهنده رضایت شماست. جزئیات بیشتر ...