images/loading.png

تولید ساختارهای سلولی توسط پرینتر سه بعدی فلزی

ساختارهای سلولی، ساختارهایی با سلوهای تکرار شونده اند. کارایی وسیع این ساختارها، منجر به گرایش صنایع مختلف به استفاده از این ساختارها در طراحی قطعات خود شده اند.

چگالی نسبی پایین  و نسبت استحکام به وزن بالا در این ساختارها باعث شده است که کاربرد آن ها در صنعت هوافضا و پزشکی به شدت گسترش یابد.

بالا
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها. نشان دهنده رضایت شماست. جزئیات بیشتر ...