images/loading.png

ساخت اولین پره توربین با استفاده از فناوری پرینتر سه بعدی فلزی در کشور

ساخت اولین نمونه پره توربین با استفاده از فناوری پرینت سه بعدی فلزی در کشور توسط شرکت صنایع نورا لایه نگار

اولین پره توربین ساخته شده در کشور با استفاده از فناوری پرینتر سه بعدی فلزی و توسط روش ذوب گزینشی با لیزر (SLM) توسط شرکت صنایع نورا لایه نگار ساخته شد. این پره توسط دستگاه Noura M100P و در مدت زمان 25 ساعت ساخته شده است.

 

بالا
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها. نشان دهنده رضایت شماست. جزئیات بیشتر ...