images/loading.png

بازدید دکتر نیلی احمد آبادی رئیس دانشگاه تهران

بازدید رییس دانشگاه تهران، جناب آقای دکتر نیلی احمدآبادی و رییس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، جناب آقای دکتر صدیق و هیات همراه در تاریخ 95/12/11 از شرکت صنایع نورا لایه نگار

بالا
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها. نشان دهنده رضایت شماست. جزئیات بیشتر ...