images/loading.png

بازدید دکتر ستاری معاونت فناوری ریاست جمهوری

جناب دکتر ستاری در تاریخ 94/12/8 از دستگاه NOURA M100 بازدید به عمل آوردند.
بالا
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها. نشان دهنده رضایت شماست. جزئیات بیشتر ...