images/loading.png

بازدید دبیر ستاد فناوری نانو

در طول چهارمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو از دستگاه NOURA M100 بازدید کردند.

بالا
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها. نشان دهنده رضایت شماست. جزئیات بیشتر ...