images/loading.png

بازدید دکتر شیخ زین الدین

دکتر زین الدین ،معاون فناوری، نوآوری و تجاری سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری  و رئیس چهارمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران از دستگاه NOURA M100 بازدید کردند.
بالا
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها. نشان دهنده رضایت شماست. جزئیات بیشتر ...