images/loading.png

بازدید ریاست دانشکده برق دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر سعیدی، ریاست دانشکده برق دانشگاه صنعتی اصفهان،  از دستگاه NOURA M100 در تاریخ 94/10/21 بازدید نمودند و در جریان بخش کنترل دستگاه به صورت کامل قرار گرفتند.

بالا
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها. نشان دهنده رضایت شماست. جزئیات بیشتر ...