images/loading.png

بازدید رییس شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان

دکتر کشمیری، رئیس شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان و آقای دکتر اصغری، معاونت اداره انتقال فناوری و تجاری سازی شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان،  از دستگاه SLM M100 در تاریخ 94/10/19 بازدید نمودند . 

 در جریان بازدید، آقای دکتر بدرسمای، رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع نورا لایه نگار، توضیحاتی در مورد مشخصات فنی و روش کار دستگاه، ارائه نمودند. با توجه به اینکه این دستگاه برای اولین بار در کشور ساخته و رونمایی شده است، آقای دکتر کشمیری در جریان نحوه تامین و ساخت قسمت های مختلف دستگاه و چگونگی بومی سازی این تکنولوژی در کشور قرار گرفتند. 

در پایان ایشان از موفقیت شرکت صنایع نورا لایه نگار در تجاری سازی این تکنولوژی ابراز خرسندی نمودند. 

بالا
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها. نشان دهنده رضایت شماست. جزئیات بیشتر ...